Distances līgums

Lai izslēgtu nevajadzīgas kavēšanās un domstarpības pirkuma līguma noslēgšanas gaitā, lūdzu iepazīties un akceptēt zemāk pievienotos svarīgākos SIA "AFFUO", vienotais reģ. Nr. 40103971137 (turpmāk tekstā - Pārdevējs) piedāvātos preču iegādes noteikumus.                                          Iegādājoties preces Interneta veikalā (https://www.affuo.com/), starp Jums un Pārdevēju tiek noslēgts Distances līgums, tāpēc lūdzam iepazīties ar noteikumiem, kas nosaka darījuma attiecības. Līguma noslēgšana notiek, kad atzīmējat savu piekrišanu, pabeidzot pirkuma apstrādi. Ja nepiekrītat Distances līguma noteikumiem, varat veikt pasūtījumu bez apmaksas un sazināties ar pārdevēju par individuālu līgumu.

1. Distances līgums.

1.1. Distances līgums tiek noslēgts (stājas spēkā) brīdī, kad pircējs ir veicis pirkumu (pasūtījuma apmaksu) interneta veikalā vai, kad pārdevēja bankas kontā tiek ieskaitīta apmaksa par pasūtījumu saskaņā ar e-pastā saņemto informāciju par maksājumu.
1.2. Pircējam, iepērkoties interneta veikalā, tiek piemērota aktuālā distances līguma redakcija un noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ pircējam jāiepazīstas ar distances līguma noteikumiem katrā pasūtījuma veikšanas reizē. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji mainīt distances līguma noteikumus, tos atjaunināt un papildināt.

2. Preču cenas.

2.1. Cenas ir norādītas EUR kopā ar PVN. Izmaksas par preču piegādi nav iekļautas preces cenā.
2.2. Pārdevējs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt preču cenas interneta veikalā. Mainoties cenai, prece pircējam tiek pārdota par cenu, kas ir spēkā pirkuma vai pasūtījuma veikšanas brīdī.

3. Pasūtījuma un pirkuma veikšana, samaksas kārtība un termiņi.

3.1. Pasūtot preci, pircējs izvēlas to katalogā un pievieno to “Ielikt grozā”.
3.2. Sadaļā “Pirkuma grozs” ir iespējams apskatīt izvēlētās preces, mainīt to daudzumu, izņemt atsevišķas preces, izmantot atlaižu kuponu, izvēlēties piegādes veidu, mainīt piegādes adresi.
3.3. Pēc tam, kad visas vēlamās preces ir pievienotas “Pirkuma grozam”, var veikt apmaksu.
3.4. Pircējs norēķinās par precēm priekšapmaksas veidā ar bankas pārskaitījumu, apmaksājot pārdevēja elektroniski nosūtīto maksājuma informāciju, izmantojot internetbanku, vai ar maksājuma karti.

3.5. Pircējam maksājums ir jāveic 3 (trīs) darba dienu laikā pēc maksājuma informācijas saņemšanas, obligāti norādot pasūtījuma vai rēķina numuru, ja tāds ir pieprasīts
3.6. Pēc sekmīgas pirkuma apmaksas pircējam uz e-pastu tiek nosūtīts apstiprinājums par pirkumu.

4. Preču piegāde.

4.1. Pircējs par preču piegādi maksā piegādes maksu, izņemot gadījumos, ja pasūtījuma summa ir virs 30,00 (trīsdesmit eiro un 00 eirocenti), tad piegāde ir bez maksas.

4.2. Pasūtot preci piedāvājam izvēlēties vienu no diviem preces saņemšanas veidiem: pasūtījumu saņemšana Rīgā pašiem un piegāde uz pakomātiem gan Rīgā, gan pārējā Latvijas teritorijā.
4.3. Piegāde Rīgā un pārējā Latvijas teritorijā tiek nodrošināta ar Omniva pakomātu. Veicot pasūtījumu AFFUO lapā, vienkārši izvēlaties Omnivas pakomāta  piegādes veidu un norādiet, kurš no Omniva pakomātiem Jums ir visērtākais.   1-2 darba dienas pēc apmaksas saņemšanas, un kad AFFUO klientu konsultants Jūs būs informējis (pa tālruni vai e-pastu), ka Jūsu pasūtījums ir sagatavots, saņemsiet īsziņu, ka Jūsu pasūtījums ir piegādāts izvēlētajā saņemšanas vietā, kā arī instrukciju, kā rīkoties tālāk. Prece jāizņem 3 darba dienu laikā pēc īsziņas saņemšanas. Piegādes maksa 3,00 EUR.

4.4. Par citiem piegādes veidiem, lūgums, sazināties ar Pārdevēju individuāli.

4.5. Ja preču piegāde kavējas iepriekš neparedzamu un no pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, pārdevējs sazinās ar pircēju un saskaņo izmaiņas.
4.6. Preces saņemšanas faktu apliecina:
4.6.1. Saņemot pirkumu pakomātā – pircēja pašrocīga koda ievadīšana preces pirkuma izņemšanai. Ja pakomātā pirkuma saņemšanas brīdī tiek konstatēti iepakojuma bojājumi, pasūtījuma saņēmējam ir nekavējoties jāpiesaka pretenzija, sazinoties ar pārdevēju.
4.6.2. Saņemot pirkumu ar pašizņemšanu, pircējs uzrāda pasūtījuma numuru vai maksājuma informāciju (attēlu) un saņem kvīts kopiju par samaksu, kvīts oriģināls apliecina preces saņemšanu.                                                                                                                                                                  4.7. Pircējam ir pienākums 5 (piecu) darbadienu laikā no pirkuma saņemšanas brīža pārbaudīt preces daudzumu, kvalitāti un komplektāciju. Ja pircējs konstatē preces bojājumu vai defektus, pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk 5 (piecu) darbadienu laikā no pirkuma saņemšanas brīža ir jānosūta fotoattēls(-i) ar skaidri saskatāmu bojājumu, kā arī problēmas apraksts, nosūtot epastu uz [email protected]. Pārdevējs sazināsies ar pircēju 3 (trīs) darbadienu laikā, lai atrisinātu situāciju. Ja pircējs norādītajā termiņā neiesniedz pārdevējam pretenziju, tiek pieņemts, ka preču iepakojums ir pienācīgā stāvoklī, bet daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst pirkuma līguma nosacījumiem un preces aprakstam interneta veikalā.                                                                                                                                                                                                4.8. Ja preču piegāde nav iespējama pircēja vainas vai no pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi, norādītajā adresē pircējs vai viņa pilnvarota persona nav sastopama, norādītajā laikā nav iespējams sazināties ar pircēju, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.) un piegādātājs sūtījumu nosūta atpakaļ, samaksa par nesaņemto preci un piegādes izmaksām netiek atmaksāta. Prece tiek sūtīta vēlreiz, ja pircējs samaksā par preču atkārtotu piegādi. Pircējs ir atbildīgs par adreses korekciju.

5. Atteikuma tiesības pircējam.

5.1. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma (preču pirkuma interneta veikalā) 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc preces saņemšanas.
5.2. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības precei, kas tikusi izgatavota pēc pircēja norādījumiem, resp., kas ir personalizēta vai ir izgatavota pēc individuāla pasūtījuma.
5.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, pircējam jāaizpilda un jāparaksta atteikuma veidlapa, norādot prasītos datus, un jānosūta pārdevējam uz epastu [email protected]
5.4. Pircējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc preces saņemšanas nosūta preci atpakaļ pārdevējam uz adresi Mežkalna iela 5, Rīga, LV-1058 tajā pašā iepakojumā, kādā prece saņemta.
5.5. Pārdevējs atmaksā preces cenu 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc preces pieņemšanas atpakaļ, pārskaitot pirkuma maksu uz pircēja norādīto bankas kontu.

5.6. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Preces vērtības zudumu pārdevējs ir tiesīgs atskaitīt no atmaksas summas.
5.7. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci un atteikt pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt pircēja par preci samaksāto naudu 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 22. punktā noteiktajos gadījumos.
5.8. Precei ir jābūt nebojātai, nezaudējušai preces izskatu un nelietotai.
5.9. Ja pircējs izmanto atteikuma tiesības vai maina preci, kas atbilst pircēja pasūtījumam, piegādes maksa pircējam netiek atmaksāta.

6. Līguma noteikumiem neatbilstoša prece.

6.1. Pieteikumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, pircējs iesniedz pārdevējam brīvā formā, norādot savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju, kā arī sniedz aprakstu, kā tieši izpaužas preces neatbilstība, un pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus (ja iespējams). Pieteikumu pircējs pārdevējam nosūta uz e-pasta adresi [email protected].

6.2. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).

7. Informācijas apmaiņa.

7.1. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot interneta veikala sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus un adreses.

8. Strīdu izšķiršana.

8.1. Strīdi, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar tiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esību sākumā tiek risināti pārrunu ceļā, strīda pusēm cenšoties panākt vienošanos.

8.2. Ja vienošanās netiekt panākta, tad strīdi galīgi izšķirami Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

9. Nobeiguma noteikumi.

9.1. Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem piemērojami Latvijas Republikas likumi, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem.
9.2. Noteikumi ir spēkā no 2024. gada 1. janvāra.

Patīkamu iepirkšanos!